Menu

Badania kliniczne

Oferta dla podmiotów leczniczych zainteresowanych rozpoczęciem bądź rozwinięciem działalności w zakresie prowadzenia badań klinicznych

Prowadzenie badań klinicznych daje podmiotowi leczniczemu możliwości prowadzenia intensywnej działalności naukowej, udział w międzynarodowych projektach, kształcenie i dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników oraz oczywiście możliwości istotnego, dodatkowego przychodu.

Ustawa o działalności leczniczej nałożyła obowiązek wprowadzenia do regulaminu organizacyjnego wszelkich procedur w podmiocie leczniczym. Pomożemy stworzyć wewnętrzne procedury zgodne z wymaganiami, co jest szczególnie istotne w świetle licznych kontroli prowadzonych ostatnio przez Najwyższą Izbę Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne. Uwzględniamy w naszych rozwiązaniach zapisy ustawy o prawach pacjenta i kwestię potencjalnych roszczeń pacjentów związanych ze zdarzeniami medycznymi.

Oferujemy trzy rodzaje działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zakresu zamówienia:

  1. Audyt aktualnej sytuacji badań klinicznych w szpitalu dotyczący w szczególności oceny potencjalnych ryzyk, wskazania możliwości rozwoju badań oraz potencjalnych działań naprawczych.
  2. Organizacja badań klinicznych w szpitalu. Opracowanie i wdrożenie Regulaminu badań klinicznych – zasad prowadzenia badań klinicznych oraz regulamin zawierania umów. Zaproponujemy odpowiednie procedury, wzory umów oraz niezbędne szkolenia dla personelu.
  3. Współpraca z firmami CRO (Clinical Research Organisation)

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt:

Tel. : 515 146 445

e-mail: info@cogno.eu

plain html
log.txt