Menu

CVM

CVM (Customer Value Management) – metodologia optymalnego wykorzystania danych o potencjałach

aptek do doboru narzędzi, stawiania celów i projekcji planu sprzedaży.

W wyniku analizy i segmentacji danych o potencjałach aptek w kluczowych dla klienta klasach

produktowych przygotowujemy:

• Plan Marketingu i Sprzedaży dla każdego segmentu odwiedzanych aptek;

• Optymalną częstotliwość wizyt w każdym segmencie;

• Dopasowanie potencjałów terytoriów przedstawicieli;

• Szkolenie przedstawicieli w stosowaniu nowej metodologii pracy za pomocą gry

• Plany Sprzedażowe i Plany Aktywności dla każdego przedstawiciela rozpisane dopoziomu konkretnych aptek;

• Określenie KPI dla skutecznej implementacji procesu oraz pulpitu monitorującego

realizacje KPI.

W wyniku zastosowania CVM, dzięki koncentracji na kluczowych segmentach i dopasowaniu narzędzi

marketingowych do zaplanowanych zadań poprawiamy efektywność działania zespołów sprzedażowych.

plain html
log.txt