Menu

Bonus Claculator

Bonus Calculator jest prostą i użyteczną aplikacją na tablety iPad, która pozwala przedstawicielom farmaceutycznym na szybkie wyliczenie wielkości swojej premii w zależności od przewidywanego wyniku stopnia realizacji celów okresowych.

Za pomocą wygodnego suwaka na ekranie przedstawiciel może estymować różne scenariusze by dowidzieć się jaki wynik należy osiągnąć, by uzyskać określoną premię.

Na zlecenie zainteresowanej firmy farmaceutycznej programujemy aplikację zasilając ją danymi o celach poszczególnych przedstawicieli i konkretnych zasadach systemu premiowego firmy.

Tak przygotowana aplikacja udostępniana jest do ściągnięcia z portalu iTunes na iPady przedstawicieli.

Przejrzysta i znajdująca się stale pod ręką informacja o aktualnych celach i związanej z tym premii ma silne działanie motywacyjne na zespół sprzedaży.

Sprawdź Bonus Calculator w iTunes.

 

plain html
log.txt