Menu

Market Access

Dostęp pacjentów do produktów leczniczych, wyrobów medycznych czy suplementów diety jest kluczowy w punktu widzenia efektu zdrowotnego dla pacjenta oraz sukcesu rynkowego firmy.

Cogno pharma zapewnia jak najlepszy i najszybszy dostęp poprzez:

  1. Pomoc w projektowaniu i przeprowadzeniu badań klinicznych.
  2. Uzyskanie dopuszczenia do obrotu
  3. Analizy i raporty kosztów bezpośrednich
  4. Analizy i raporty kosztów pośrednich
  5. Analizy farmakoekonomiczne
  6. Wnioski refundacyjne

 

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt:

Tel. : 515146445

e-mail:
info@cogno.pl

 

plain html
log.txt