Menu

Aktualności


 

Suplement 2022 FP XII Dziennik Urzędowy

 

Suplement 2022 FP XII zawiera polską wersję nowych i znowelizowanych tekstów opublikowanych w Suplementach 10.6, 10.7 i 10.8 Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) oraz działy narodowe.

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Rejestracji z dnia 23 listopada 2022 r. został opublikowany Komunikat Prezesa Urzędu w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2022 do Farmakopei Polskiej wydanie XII. Datą, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2022 FP XII w zakresie wymagań narodowych, tj. nieposiadających odpowiedników w Farmakopei Europejskiej, zawartych w działach Suplementu 2022 FP XII: „Monografie narodowe”, Wykaz dawek” i „Wykaz substancji bardzo silnie działających, silnie działających oraz środków odurzających”, jest dzień 1 czerwca 2023 r.

W przypadku wymagań zawartych w Suplemencie 2022 FP XII zgodnych z Farmakopeą Europejską, obowiązują one według dat określonych w odpowiednich Rezolucjach Rady Europy tj. odpowiednio dla każdego Suplementu Ph. Eur.: 1 stycznia, 1 kwietnia i 1 lipca 2022 r.

Zasady stosowania wymagań farmakopealnych oraz omówienie merytoryczne zawartości Suplementu 2022 FP XII podano we Wstępie do publikacji.

Dziennik Urzędowy:

http://dziennik.urpl.gov.pl/actbymonths   

Informacja Prezesa:

https://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-23-listopada-2022-r-o-suplemencie-2022-do-farmakopei-polskiej


 

Compendium OMRON szkolenie wstępne – premia punktowa – zakończone

 

 

Zapraszamy do odbycia szkolenia dotyczącego ciśnieniomierzy i nebulizatorów OMRON.

Uczestnicy Programu Compendium OMRON na OSOZ, po odbyciu szkolenia i zaliczeniu testu, otrzymają premię punktową w wysokości 500 punktów.

 

Szkolenie i test dostępne są po zalogowaniu się na platformie informacyjno – szkoleniowej dla farmaceutów PharmInTouch


 

Cogno Medical dystrybutorem Farmakopei Polskiej XII

 

Decyzją Prezesa URPL Cogno Medical jest oficjalnym dystrybutorem części podstawowej Farmakopei Polskiej XII 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w zakresie opublikowanych materiałów, FP XII 2020 zastępuje dotychczasowe wydania Farmakopei Polskiej.

Z dniem 1 grudnia 2020 FP XII 2020 znajduje się w dystrybucji prowadzonej przez COGNO MEDICAL Sp. z o.o.

Farmakopea jest do zakupienia w Sklepie COGNO

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 1 grudnia 2020 r. o części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XII (FP XII 2020)

Dla farmaceutów zarejestrowanych na portalu www.PharmInTouch.pl dostępny jest ATRAKCYJNY RABAT. Zapraszamy do rejestracji na portalu www.PharmInTouch.pl

plain html
log.txt