Menu

Aktualności


 

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XIII (FP XIII 2023) (wersja książkowa)

„Informuje się, że obecnie został wyczerpany nakład wersji książkowej części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XIII (FP XIII 2023).

Do czasu wprowadzenia do sprzedaży dodatkowego nakładu powołanej pozycji, dostęp do obowiązującej FP XIII 2023, zapewnia jej wersja elektroniczna na nośniku pendrive, znajdująca się w bieżącej sprzedaży prowadzonej przez Cogno Medical Sp. z o.o.”

Prezes Urzędu                             
Rejestracji Produktów Leczniczych,          
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak           

Informacja Prezesa:

https://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-28-marca-2024-r-w-sprawie-cz%C4%99%C5%9Bci-podstawowej-farmakopei-polskiej


 

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 30 listopada 2023 r. o części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XIII (FP XIII 2023)

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczychinformuje, że w Dzienniku Urzędowym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, WyrobówMedycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 listopada 2023 r. (Biuletyn Informacji Publicznej(bip.urpl.gov.pl)) został opublikowany Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 30 listopada 2023 r. wsprawie daty, od której obowiązują wymagania narodowe określone w części podstawowejFarmakopei Polskiej wydanie XIII.

FP XIII 2023 zawiera polską wersję materiałów Farmakopei Europejskiej 11.0 – 11.2 oraz działynarodowe, tj. nieposiadające odpowiedników w Ph. Eur. Zawartość FP XIII 2023 omówiona jestszczegółowo we „Wstępie” do tej publikacji (str. 37). FP XIII 2023 zastępuje dotychczasowewydania Farmakopei Polskiej.

Datą, od której obowiązują wymagania określone w FP XIII 2023, w zakresie wymagańnarodowych, jest dzień 1 stycznia 2024 r. za wyjątkiem danych ujętych w „Wykazie dawek” i w„Wykazie substancji silnie działających (Wykaz B)” dla nowych pozycji, tj.Melatoninum, Mirabegronum, Saxagliptinum monohydricum, Valgancicloviri hydrochloridum, któreobowiązują od dnia 1 czerwca 2024 r.

W przypadku wymagań FP XIII 2023 zgodnych z Farmakopeą Europejską (Ph. Eur.) część11.0 ze zmianami i uzupełnieniami zawartymi w Suplementach 11.1 i 11.2, obowiązują oneodpowiednio od dat określonych w Rezolucjach Rady Europy (Council of Europe, EuropeanCommittee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)): AP-CPH (21) 5 dla wymagańPh. Eur. 11.0, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r.; AP-CPH (22) 1 dla wymagań Suplementu 11.1 Ph. Eur.,tj. od dnia 1 kwietnia 2023 r.; AP-CPH (22) 2 dla wymagań Suplementu 11.2 Ph. Eur., tj. od dnia 1lipca 2023 r.

Dział „Monografie narodowe” zawiera 104 monografie przeniesione z FP XII. W przypadkumonografii Leki sporządzane w aptece zaktualizowano stosowane odwołania do rozdziałówFarmakopei Europejskiej, aktualizacje wprowadzono także do monografii Zasady tworzenia nazwsubstancji do celów farmaceutycznych, zaś monografię Sapo kalinus poddano procesowi nowelizacjiw zakresie sporządzania preparatu.

Dział „Wykaz dawek” oraz „Wykaz substancji bardzo silnie działających, silnie działających orazśrodków odurzających” obejmuje substancje czynne opisane w monografiach szczegółowych FP XIII2023, w tym nowe pozycje wymienione powyżej. Należy też podkreślić, że wykaz nie zawiera pozycjiwycofanych decyzją Komisji Farmakopei Europejskiej w trakcie obowiązywania Ph. Eur. 10: Acidum Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i ProduktówBiobójczych (https://urpl.gov.pl)

FP XIII 2023 znajduje się w dystrybucji prowadzonej przez COGNO MEDICAL Sp. z o.o., w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111A lok. 67, tel. +48 790 256 789

Prezes Urzędu                             
Rejestracji Produktów Leczniczych,          
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak           

Źródłowy URL: Link

Dziennik Urzędowy URPL FP XIII 2023: Załącznik

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 30 listopada 2023 r. o części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XIII (FP XIII 2023): Załącznik


 

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie kumulatywnej wersji elektronicznej FP XII (FP XII 2020, Suplement 2021 FP XII, Suplement 2022 FP XII)

„Informuje się, że został wyczerpany w sprzedaży nakład nośników z kumulatywną wersją elektroniczną Farmakopei Polskiej wydanie XII (FP XII 2020, Suplement 2021 FP XII, Suplement 2022 FP XII).

Dostęp do obowiązującej Farmakopei Polskiej zapewniają obecnie wersje książkowe poszczególnych pozycji FP XII, tj. FP XII 2020, Suplement 2021 FP XII i Suplement 2022 FP XII, znajdujące się w bieżącej sprzedaży prowadzonej przez Cogno Medical Sp. z o.o.”

Prezes Urzędu                             
Rejestracji Produktów Leczniczych,          
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak           

Informacja Prezesa:

https://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-31-sierpnia-2023-r-w-sprawie-kumulatywnej-wersji-elektronicznej-fp


 

Compendium OMRON szkolenie wstępne – premia punktowa – zakończone

 

 

Zapraszamy do odbycia szkolenia dotyczącego ciśnieniomierzy i nebulizatorów OMRON.

Uczestnicy Programu Compendium OMRON na OSOZ, po odbyciu szkolenia i zaliczeniu testu, otrzymają premię punktową w wysokości 500 punktów.

 

Szkolenie i test dostępne są po zalogowaniu się na platformie informacyjno – szkoleniowej dla farmaceutów PharmInTouch


 

Compendium OMRON szkolenie wstępne – premia punktowa – zakończone

 

 

Zapraszamy do odbycia szkolenia dotyczącego ciśnieniomierzy i nebulizatorów OMRON.

Uczestnicy Programu Compendium OMRON na OSOZ, po odbyciu szkolenia i zaliczeniu testu, otrzymają premię punktową w wysokości 500 punktów.

 

Szkolenie i test dostępne są po zalogowaniu się na platformie informacyjno – szkoleniowej dla farmaceutów PharmInTouch


 

Cogno Medical dystrybutorem Farmakopei Polskiej XII

Decyzją Prezesa URPL Cogno Medical jest oficjalnym dystrybutorem części podstawowej Farmakopei Polskiej XII 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w zakresie opublikowanych materiałów, FP XII 2020 zastępuje dotychczasowe wydania Farmakopei Polskiej.

Z dniem 1 grudnia 2020 FP XII 2020 znajduje się w dystrybucji prowadzonej przez COGNO MEDICAL Sp. z o.o.

Farmakopea jest do zakupienia w Sklepie COGNO

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 1 grudnia 2020 r. o części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XII (FP XII 2020)

Dla farmaceutów zarejestrowanych na portalu www.PharmInTouch.pl dostępny jest ATRAKCYJNY RABAT. Zapraszamy do rejestracji na portalu www.PharmInTouch.pl

plain html
log.txt